Bakgrund

Fil dr i medie- och kommunikationsvetenskap. Disputerade 2010-06-04 vid Stockholms universitet/JMK på avhandlingen Självmord och Internet: Kommunikation om ett livsfarligt ämne.

I det pågående forsknings- och implementeringsprojektet Suicide Prevention by Internet and Media Based Mental Health Promotion (SUPREME) deltar Michael tillsammans med ett tjugotal andra forskare från EU-länder för att analysera och utveckla hur man med olika informativa och kommunikativa insatser kan utveckla stöd och hjälp till människor som riskerar att drabbas av psykisk ohälsa.

Visa mer

Forskningsinriktning

Michael Westerlunds huvudsakliga forskningsintresse är riktad mot den datormedierade kommunikationens implikationer på samhälle, kultur och individer och då särskilt hur riskfyllda och problematiska ämnen hanteras och förändras genom den globala kommunikationsplattformen internets utbredning. I avhandlingen Självmord och Internet: Kommunikation om ett livsfarligt ämne undersöks vad som hänt med kommunikationen om självmord när internet gett möjligheter till nya former för information och diskussion om ämnet.

I det pågående forsknings- och implementeringsprojektet Suicide Prevention by Internet and Media Based Mental Health Promotion (SUPREME) deltar Michael tillsammans med ett tjugotal andra forskare från EU-länder för att analysera och utveckla hur man med olika informativa och kommunikativa insatser kan utveckla stöd och hjälp till människor som riskerar att drabbas av psykisk ohälsa.

Visa mer