Bakgrund

Mattias Ekman är docent i medie- och kommunikationsvetenskap och disputerade 2011 vid Stockholms universitet. Ekman är studierektor för grund- och masterutbildningarna i medie- och kommunikationsvetenskap.

Ekman leder också forskningsprojketet "Interaktiv rasism på internet, i pressen och politiken: Diskurser om invandring och flyktingar i tider av kris." Projektet, finansierat av Vetenskapsrådet, syftar till att skapa förståelse för hur samtida rasistiska och främlingsfientliga föreställningar formas och distribueras i offentligheten. Han är också medforskare i forskningsprojektet "Invandring och normalisering av rasism: Diskursiva skiften i svensk politik och svenska medier 2010-22" finansierat av Vetenskapsrådet.

Ekmans forskning har studerat hur högerextrema och högerrradikala aktörer nyttjar internet för politisk mobilisering och kommunikation. Ekmans forskning avandlar också mer konventionell politisk kommunikation, med fokus på sociala medier och den förändrade relationen mellan politiker, journalister och allmänheten.

Mattias Ekman är chair för political communication-sektionen i Nordmedia 2019-, och var ordförande i den nationella ämnesföreningen "Föreningen för svensk medie- och kommunikationsforskning" (FSMK) 2018-2019.

Visa mer