Bakgrund

Prefekt för institutionen för mediestudier och professor i filmvetenskap. Sundholm är även verksam inom forskarutbildningen i fri konst vid Konstuniversitetet, Helsingfors och chefredaktör för open access-tidskriften Journal of Aesthetics and Culture (Routledge). Sedan 2002 leder han det internationella experimentfilmevenemanget AVANT, www.avantfilm.se

Visa mer

Forskningsinriktning

Forskningen behandlar huvudsakligen minnesstudier och mindre filmkulturer. Inom det mångsdisciplinära fältet minnesstudier har forskningen främst behandlat teoretiska och metodologiska frågor, den sociokulturella konstruktionen av nationella trauman och nationellt offerskap. Filmforskningen har präglats av tre större projekt som finansierats av Vetenskapsrådet: Svensk experimentfilmkulturhistoria (2006-08); Filmverkstan och den fria filmens kulturpolitik (2010-12) samt den oberoende och självfinansierade immigrantfilmen och dess sammanslutningar (2013-15).

Visa mer

Pågående forskning

Det senaste projektet, Immigrantfilmens kulturpraktik, som finansieras av Vetenskapsrådet har avslutats med en monografi, skriven tillsammans med Lars Gustaf Andersson (Lund), The Cultural Practice of Immigrant Filmmaking. Minor Immigrant Cinemas in Sweden 1950-1990 (2019). Pågående forskning: tillsammans med Miguel Fernandez-Labayén (Madrid) har jag ett projekt om New American Cinema och framväxten av europeiska experimentfilmkulturer, och ett projekt om den svenska historien och kontexten kring filmen "Finally Got the News" (1970).

Visa mer