Bakgrund

Utbildning: Dr.polit. vid Universitetet i Bergen (1997). Magistergrad i sociologi, Universitetet i Oslo, 1974.

Professor i journalistik vid Universitetet i Oslo sedan 2003. Bonnier professor, JMK, Stockholms Universitet, 2008. Gästprofessor Stockholms Universitet (JMK/Institutionen för mediestudier) 2009-2015. T.f. prefekt vid Institutionen för mediestudier 1. halvår 2012. Visiting professor Science Po, Toulouse, Mars 2015. Projektledare för Nordic Research Network in Journalism Studies 2009-2012. Professor II vid Høgskolen i Volda, 2007-2009. Medieforskare vid Institutt for Journalistikk i Fredrikstad 1995-2003. Chefredaktør i tidningen Klassekampen, Oslo, 1979-95.

Visa mer

Forskningsinriktning

Det mesta av min forskning är knuten till områdena journalistik och politisk kommunikation. Inom journalstikforskningen har jag intresserat mig speciellt för relationerna mellan journalister och professionella källor, källkritik, nyhetsvärden, framing – och mediernas politiska ekonomi. Inom politisk kommunikationsforskning har jag forskat på tv-valkamp, politiska skandaler, PR-konsulternas politiska roll, think tanks och lobbying.

Visa mer

Artiklar med Sigurd Allern