William Uricchio

Gästprofessor, Massachusetts Institute of Technology (MIT)Albert Bonnier Jr:s gästprofessur. Enheten for journalistik, medier och kommunikation (JMK) (Våren 2009)

Ingen presentationstext finns tillgänglig för den här profilen.