Bakgrund

Rahm-Skågeby har en doktorsexamen i informatik, är docent i mediestudier och är verksam som lektor. Hans forskning berör strukturer, algoritmer, beteenden och gränssnitt i och kring system som lagrar, bearbetar och förmedlar information.

Visa mer

Forskningsinriktning

Rahm-Skågeby arbetar i områden där discipliner som HCI, mediestudier, och informatik möts. Särskilt intressanta blir de kontinuiteter och avbrott som kan ses i (relationen mellan) specifika medieteknologier och deras design över tid. Exempel på sådana forskningsfält är mediearkeologi, humanistisk MDI, posthumanism, och design fiction. Sedan doktorsavhandlingen vidhåller också Skågeby ett intresse kring (fil)delning och hur denna sociala och kulturella praktik färdats över olika teknologier.

Visa mer

Pågående forskning

Rahm-Skågeby utvecklar just nu två projekt: ett mer historiskt inriktat och ett mer futuristiskt. I projektet Media archaeology of home computing kartlägger och experimenterar vi med både historisk och nutida användning av hemdatorer (och deras specifika tekniska kapaciteter). Nyckelbegrepp i projektet är: arkivering, retrocomputing, t(h)inkering och konstnärliga praktiker.

I projektet Coactive media technologies utforskas "smarta" teknologier utifrån ett humanistiskt MDI-perspektiv. Nyckeltermer utgörs av användarerfarenheter, interaktionskritik, diskursanalys, transdisciplinäritet, och mediegenealogier.

Visa mer