Shakuntala Rao

Gästprofessor, State University of New YorkLRE Guest Professorship. Enheten for journalistik, medier och kommunikation (JMK) (Hösten 2018)

Background

Shakuntala Rao, Professor at the Department of Communication Studies, State University of New York, Plattsburgh, USA - Autumn 2018

Show more

Artiklar med Shakuntala Rao