Bakgrund

Ole Johnny Fossås är doktorand i filmvetenskap vid Institutionen för mediestudier. Han har en masterexamen i film- och medievetenskap från NTNU och en kandidatexamen och masterexamen i biologi från Universitetet i Bergen.

Visa mer

Forskningsinriktning

Ole Johnnys avhandlingsprojekt fokuserar på skandinaviska industriella företagsfilmer (industriella filmer) som beställts av gruvföretag. Genom att kombinera metoder från non-theatrical cinema och perspektiv från ecocinema analyseras filmer producerade efter andra världskriget, utifrån deras estetiska approach till natur och mänskliga relationer. Utvecklingen av representationen av gruvdriftens roll i miljön undersöks också.

Visa mer