Magnus Danielson

Timlärare – Enheten for journalistik, medier och kommunikation (JMK) (2017 - 2018)

Forskningsområden

Magnus Danielson är för närvarande inte anställd vid institutionen.

Bakgrund

Född 1961, bor i Stockholm. Fil. dr. i journalistik, fil. mag. i historia, och fil. kand i medie- och kommunikationsvetenskap vid Stockholms universitet.

Visa mer

Forskningsinriktning

Min forskningsinriktning är makt och identitet inom det journalistiska fältet. Jag är intresserad av hur maktkonfigurationer mellan journalistiken och dess objekt uppstår och vidmakthålls. Min huvudmetod är den narrativa analysen som undersöker hur berättelser skapar betydelse och formerar makt och identitet.

Visa mer

Artiklar med Magnus Danielson