Bakgrund

Professor emerita, Ph.d Mass Communication,
docent i masskommunikationsforskning.
Disputerade 1977 vid Indiana University/Bloomington, USA på avhandlingen Dorothea Lange and the Documentary Tradition. Avhandlingen utgiven 1980 (Baton Rouge: Louisiana State University Press).

Visa mer

Forskningsinriktning

Min forskning rör visuella medier i vid bemärkelse ur både kulturhistoriska och samtida perspektiv. Den utgår från mitt intresse för mediepraktiker och för bildens och seendets betydelser, socialt och politisk, under olika tider och i skilda kulturella sammanhang.

Visa mer

Artiklar med Karin Becker