Katerina Linden

Katerina Linden är för närvarande inte anställd vid institutionen.

Bakgrund

Katya Linden arbetar med en avhandling som inriktar sig på studiet av hur människor minns och sörjer döda online i Ryssland, utforskning av minnets roll, glömska och sorg relation till den ryska dödskulturens historia. Denna forskning ingår i forskningsprojektet Existential Terrains som leds av docent Amanda Lagerkvist.

Visa mer