Gunilla Hultén

Gunilla Hultén är för närvarande inte anställd vid institutionen.

Bakgrund

Docent i journalistik vid IMS/JMK. Gunilla Hultén disputerade år 2006 i Stockholm på avhandlingen Främmande sidor. Främlingskap och nationell gemenskap i fyra svenska dagstidninger efter 1945. Hon anställdes år 2011 som universitetslektor i journalistik.

Visa mer

Forskningsinriktning

Gunilla Hulténs huvudsakliga forskning rör journalistik och migration i vid bemärkelse och inbegriper bland annat hur journalistik förhåller sig till etnisk och kulturell mångfald såväl i medieinnehåll som på redaktioner. Hon har bland annat undersökt hur journalister med utländsk bakgrund ser på redaktionella villkor vid svenska nyhetsredaktioner och hur public service-medier formulerar och lever upp till sina riktlinjer om mångfald i en nordisk och europeisk kontext. Hon har också studerat relationen mellan genus, redaktionella villkor och produktion av online-nyheter.

Visa mer