Bakgrund

Bo Florin är docent och verksam som lektor vid Enheten för filmvetenskap. Han disputerade vid SU på avhandlingen Den nationella stilen. Studier i den svenska filmens guldålder 1997.

Visa mer

Forskningsinriktning

Florins forskning har huvudsakligen ägnats den svenska stumfilmstiden. Ett RJ-projekt om Sjöström i Hollywood har resulterat i boken Transition and Transformation. Victor Sjöström in Hollywood 1923-1930 (AUP 2013). För närvarande arbetar han även tillsammans med Patrick Vonderau på en studie kring Mauritz Stillers ofullbordade Konstantinopelprojekt ”Odalisken från Smolna”.

Ett annat spår, gällande reklamfilm, har tidigare lett till en artikel, ”Morfaus – ihmisestä moottoriksi”, (”Morphing – from human to motor”; translation: Heidi Grönstrand), i Lähikuva 4, 2001, en RJ-finansierad konferens i samarbete med Patrick Vonderau, Exploring Advertising, Stockholm 2012, och ett pågående RJ-projekt, Advertising and the Transformation of Screen Cultures, tillsammans med Yvonne Zimmerman (Marburg) och Patrick Vonderau (2014-16).

Visa mer