Kristina Riegert

Kristina Riegert är för närvarande inte anställd vid institutionen.

Bakgrund

Kristina Riegert disputerade i statsvetenskap varefter hon arbetade som lektor i journalistik och docent inom medie- och kommunikationsvetenskap.

Visa mer

Forskningsinriktning

Kristina Riegerts forskning har kretsat kring flera faktorer som är viktiga för mediernas omvärldsbild: globalisering, krigs- och kriskommunikation, kollektiva identiteter, och länkar mellan nationella och transnationella medierade sfärer. Huvuddelen av hennes forskning har gjorts med komparativa ansatser där nationella eller transnationella medier ställs mot varandra. Hon har även forskat om skildringen av det politiska i nya typer av underhållningsprogram samt varit medredaktör för en tvärvetenskaplig antologi om mediehus som materiella manifestationer av mediernas centrala ställning i olika länder. Ett långvarigt intresse i Libanon och Mellanöstern utvecklades till ett projekt med Gail Ramsay, professor i arabiska studier. Projektet är komparativt och studerar de tio mest länkade och besökta bloggare i Libanon, Egypten och Kuwait året innan de arabiska upproren. Ett nytt forskningsintresse är kulturjournalistikens bidrag till det demokratiska samtalet och medvetenheten om omvärlden i svensk press, radio och TV under tre decennier (1985-2015). Hon ingår också i ett norsk forskningsprogram "SCANPUB - The Immigration Issue in Scandinavian Public Spheres" där hon fokuserar på hur migration har diskuterats i feature-och kulturartiklar sen 1970-talet.

Visa mer

Artiklar med Kristina Riegert