Bakgrund

Kristina Riegert disputerade i statsvetenskap varefter hon arbetade som lektor i journalistik och docent inom medie- och kommunikationsvetenskap.

Visa mer

Forskningsinriktning

Kristina Riegerts forskning har kretsat kring flera faktorer som är viktiga för mediernas omvärldsbild: globalisering, krigs- och kriskommunikation, kollektiva identiteter, och länkar mellan nationella och transnationella medierade sfärer. Huvuddelen av hennes forskning har gjorts med komparativa ansatser där nationella eller transnationella medier ställs mot varandra. Hon har även forskat om skildringen av det politiska i nya typer av underhållningsprogram samt varit medredaktör för en tvärvetenskaplig antologi om mediehus som materiella manifestationer av mediernas centrala ställning i olika länder. Ett långvarigt intresse i Libanon och Mellanöstern utvecklades till ett projekt med Gail Ramsay, professor i arabiska studier. Projektet är komparativt och studerar de tio mest länkade och besökta bloggare i Libanon, Egypten och Kuwait året innan de arabiska upproren. Ett nytt forskningsintresse är kulturjournalistikens bidrag till det demokratiska samtalet och medvetenheten om omvärlden i svensk press, radio och TV under tre decennier (1985-2015). Hon ingår också i ett norsk forskningsprogram "SCANPUB - The Immigration Issue in Scandinavian Public Spheres" där hon fokuserar på hur migration har diskuterats i feature-och kulturartiklar sen 1970-talet.

Visa mer

Ongoing Research

In the 2010s Kristina Riegert has studied the ways that blogs, entertainment television and cultural journalism define and negotiate “the political” in everyday life. Her two current projects (2016-2019) are both Nordic focused and can be described as studying globalisation from within. In the first, she looks at the contribution of Swedish cultural journalism to democratic discourse and global imagination during the last three decades. In SCANPUB: The immigration issue in the Scandinavian public spheres, the focus is more on a comparative study of how culture and values are dealt with in migration to Sweden between 1970-2015.

Show more

Artiklar med Kristina Riegert