Bakgrund

Kristoffer Noheden är forskare i filmvetenskap. Han disputerade på en avhandling om surrealistisk film i efterkrigstiden vid Stockholms universitet 2015, och har en fil mag i filmvetenskap och en fil kand i kulturvetenskap från Göteborgs universitet. Han har även varit verksam som frilansskribent, skönlitterär översättare och förläggare på Sphinx Bokförlag.

Visa mer

Forskningsinriktning

Nohedens forskning är främst inriktad på surrealismen och har en tvärvetenskaplig och intermedial inriktning. Hans monografi Surrealism,Cinema, and the Search for a New Myth (Palgrave Macmillan, 2017) ställer efterkrigstidens surrealistiska film i relation till surrealismens övergripande utveckling mot mytologiska och magiska förhållningssätt under och efter andra världskriget. I boken kartlägger Noheden hur surrealismens sökande efter en ny myt tog sig uttryck i filmer av Wilhelm Freddie, Jean-Louis Bédouin med Michel Zimbacca, Nelly Kaplan och Jan Švankmajer. Boken integrerar filmvetenskap med konsthistoria, estetik och religionsvetenskapliga perspektiv på esoterism och ockultism.

Noheden har också publicerat artiklar och kapitel om surrealistisk konst och litteratur. Han har ett särskilt intresse för Leonora Carringtons skönlitterära och konstnärliga produktion. Bland andra forskningsintressen finns djurstudier, filmteori och dess historia, posthumanistisk teori, filmskildringar av transtillstånd och experimentell etnografi.

Visa mer

Pågående forskning

Nohedens nuvarande forskningsprojekt är finansierat av Vetenskapsådet och handlar om djur i surrealismen. Projektet är dels en historisk översikt av surrealismens djurskildringar, dels en teoretiskt grundad analys av dessa.

Visa mer