Bakgrund

Nadi Tofighian är forskare och lektor vid Enheten för filmvetenskap vid IMS. Han har tidigare undervisat på Linnéuniversitetet, Örebro Universitet och De La Salle University Manila. År 2015-2016 genomförde han ett postdok-projekt vid Film and Media Studies Program på Yale University. Han jobbar just nu med bokprojektet 'Let the American Show You: Early Cinema in U.S. Colonial Territories, 1898-1919.

Han slutförde sin avhandling, Blurring the Colonial Binary: Turn-of-the-Century Transnational Entertainment in Southeast Asia, vid institutionen år 2013. På institutionen har han varit kursansvarig för följande kurser: Kulturstudier och rörliga bilder, Postcolonial Perspectives on Audiovisual Media, Introduktion till filmvetenskapliga studier och Filmhistorisk översiktskurs 3. Han har dessutom skapat kurserna Visuella dokument: Arkiv, Minne, Historia samt Etnografisk film och självrepresentation. Han har även varit med och utvecklat en filmteoretiskt program för kandidatutbildningen på Stockholms konstnärliga högskola.

Nadi Tofighian är en av redaktörerna för den akademiska tidskriften Early Popular Visual Culture och sitter med i redaktionsrådet för det digitala bildningsmagasinet Anekdot. Han är sedan januari 2020 styrelseledamot i Svenska Filminstitutet.

Visa mer

Forskningsinriktning

Jag forskar och publicerar om tidig film, kolonialhistoria, filmdistribution, Sydostasien, postkolonialism och etnografisk film. Mitt nuvarande forskningsprojekt "Amerikanisering och filmens utveckling i USAs kolonier, 1898-1919" undersöker filmhistoria utifrån perspektiven filmvisning, produktion och distribution.

I mitt andra forskningsprojekt (som för tillfället ligger på is) "Sveriges televisions representation och reproduktion av Sverige och svenskhet, 1956-1988" studerar och analyserar jag vad för sorts bild av Sverige som nation som skapas genom Sveriges televisions sändningar, framförallt de egen-producerade programmen. Programmen som producerades och produceras av Svensk Television och ses av miljontals tittare definierar, skapar och reproducerar en bild av Sverige och svenskhet, och blir dessutom en del av vårt kollektiva minne. Som en del av det här projektet kommer jag att analysera hur samer, romer och andra minoritetsgrupper har porträtterats i Sveriges Television och huruvida de har inkluderats som en del av nationen – bortom att sända vissa program på minoritetsspråk.

Visa mer

Pågående forskning

Mitt nuvarande forskningsprojekt Amerikanisering och filmens utveckling i USAs kolonier, 1898-1919 undersöker filmhistoria utifrån perspektiven filmvisning, produktion och distribution. Det är ett interdisciplinärt arkivforskningsprojekt som kombinerar filmhistorisk forskning, kolonialhistoria, teorier kring nationsbygge och postkolonial teori. Det har som utgångspunkt att visa på vilket sätt USA, i form av dess myndigheter, distributionsbolag och enskilda individer, under perioden 1898-1919 använde distribution och visning av film för att påverka lokalbefolkningen i sina kolonier. Forskningsprojektet täcker fem geografiska områden/länder. USA erövrade i samband med det spansk-amerikanska kriget 1898 fyra forna spanska kolonier: Filippinerna, Guam, Kuba och Puerto Rico. Dessutom ingår Hawaii som gradvis annekterades av USA på 1890-talet. Jag undersöker, med ett fokus på Filippinerna, hur filmer visades och distribuerades i processen att förstärka kolonierna, skapa välvilja bland befolkningen, och amerikanisera dem.

Visa mer