Böcker och antologier

År Titel Förlag / Utgivare
2018 Filmen i försvarets tjänst Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet

Avhandling

År Titel Förlag / Utgivare
2018 Filmen i försvarets tjänst Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet