Annika Wickman

Doktorand – Enheten för filmvetenskap (2013 - 2021)

Annika Wickman är för närvarande inte anställd vid institutionen.

Böcker och antologier

År Titel Förlag / Utgivare
2018 Filmen i försvarets tjänst Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet

Avhandling

År Titel Förlag / Utgivare
2018 Filmen i försvarets tjänst Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet