Bakgrund

Sven Ross är universitetslektor vid JMK. Han har en fil kand i praktiskt filosofi och har även studerat sociologi. Han disputerade i medie- och kommunikationsvettenskap 2008 med avhandlingen Klasstolkningar: En receptionsanalys av hur klassaspekter uppfattas i Tre kärlekar, Falcon Crest och TV-nyheter.

Visa mer

Forskningsinriktning

Ross forskning har framför allt har fokuserat på medier och samhällsklass. Under 1980-talet gjordes innehållsanalyser av klasstrukturen i svensk TV (Ross 1988). Därefter undersöktes hur publiken uppfattar samhällskklasser i TV, vilket senare utmynnade i avhandlingen Klasstolkningar (2008).

Visa mer