Bakgrund

Martin Karlsson påbörjade sin forskarutbildning i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för Mediestudier hösten 2015. Martin har ett stort intresse för medier, kultur och historia, vilket bl.a. utmynnat i masteruppsatsen Struggling Nation (2015) där han utforskade representationen av ryska flyktingar som ankom till Sverige 1906 i tre Stockholmstidningar. I sitt avhandlingsprojekt fortsätter Martin i en liknande ådra och studerar representationen av protester i teve-nyheter från 1960-talet till idag.

Visa mer

Forskningsinriktning

Martin intresserar sig särskilt för politikens former och villkor i medier genom historien och vad som får, kan och borde uttryckas under olika perioder. Det är ett intresse som finns med i Martins masteruppsats om den svenska partipressen och som har hängt med i hans pågående avhandlingsprojekt om svensk public service-journalistik.

Visa mer

Pågående forskning

Martins forskning belyser makt- och kunskapsförhållanden i styrningen av svensk public service-journalistik ur ett historiskt perspektiv. Närmre bestämt hur de har upprätthållits, förändrats och bidragit till att möjliggöra utövningen av journalistik mellan åren 1965 och 2015. Källmaterialet består bl.a. av slutbetänkanden från statliga offentliga utredningar om svensk public service som genomförts under perioden och nyhetssändningar från det svenska nyhetsprogrammet Aktuellt. Avsikten med projektet är att bidra med en mer konkret rekonstrution av hur den svenska public service-journalistiken har förändrats över tid.

Visa mer