Ingrid Ryberg

Forskare – Enheten för filmvetenskap (2013 - 2017)

Forskningsområden

Ingrid Ryberg är för närvarande inte anställd vid institutionen.

Bakgrund

Jag är fil.dr. i filmvetenskap med inriktning mot frågor om genus, sexualitet, mindre filmkulturer, film som offentlighet, åskådarskap och reception i en företrädelsevis skandinavisk och europeisk kontext. Jag är även verksam inom det konstnärliga forskningsfältet. Jag har ett grundläggande och långvarigt intresse för tvärvetenskapliga angreppssätt och möten mellan teori och praktik. Jag har en kulturjournalistisk bakgrund och har skrivit för kulturtidskrifter och dagstidningar, samt jobbat med flera kulturprogram på Sveriges television. Jag har erfarenhet av eget filmskapande inom dokumentär, utbildningsfilm och kortfilm.

Jag tog min doktorsexamen i filmvetenskap vid Stockholms universitet 2012. I min avhandling, Imagining Safe Space: The Politics of Queer, Feminist and Lesbian Pornography, undersöker jag, i tre fallstudier, en samtida aktivistisk filmkultur genom att kombinera etnografiska och filmvetenskapliga metoder med eget filmskapande.

Jag har medverkat vid ett stort antal internationella konferenser samt varit inbjuden talare vid universitet i Mexiko, Danmark och Storbritannien. Jag har också hållit ett stort antal föreläsningar, filmvisningar, workshops, regissörs- och panelsamtal utanför universitet och högskola, samt medverkat i såväl nationell som internationell media. Jag har arrangerat filmfestivaler och filmvisningar i samarbete med flera olika institutioner och har suttit i flera internationella filmfestivaljurys.

Visa mer

Forskningsinriktning

Min forskning är inriktad på frågor om genus, sexualitet, mindre filmkulturer, film som offentlighet, åskådarskap och reception i en företrädelsevis skandinavisk och europeisk kontext. I min aktuella forskning om feministisk och homopolitisk filmkultur under 1970- och 80-talet fokuserar jag på dessa filmkulturers samverkan med statliga institutioner och ställer frågor om svensk föreställd gemenskap, statsfeminism och ”kvinno- och HBT-vänlig” välfärdspolitik.

Visa mer