Moderna media och oljeindustrin

Project

Tidsperiod: 2020 – 2022

Forskningsområden
Filmvetenskap

Beskrivning

Även om radion, televisionen och i synnerhet filmmediet ofta setts som avgörande för framväxten såväl som upplevelsen av modernitet, har dess nära relation till oljeindustrin ofta förbisetts. Syftet med detta forskningsprojekt är att skriva om mediekulturens 1900-tals historia utifrån perspektivet av en snabbt växande oljeindustri. Olja kom att bli förutsättningen för mobilitet och resande, en modern och urban livsstil och för en mängd nya produkter såsom filmremsan. Med Standard Oil i spetsen, ett av världens första och största multinationella företag, utlöste oljebolagen en genomgripande social och kulturell förändring såväl nationellt som internationellt. Detta skedde inte minst genom produktion och distribution av rörliga bilder för olika syften och användningsområden, däribland forskning, utbildning, säkerhet och marknadsföring. Dessa industrifilmer var del av ett mer genomgripande projekt för att förändra bilden av oljeutvinning och konsumtion och därigenom skapa en bredare kulturell och samhällelig förankring. Förutom de filmer som producerats av oljebolagen själva, har en mängd andra filmer som överskrider genre-, period- och nationsgränser blivit till som gestaltar olja från olika perspektiv. Detta projekt analyserar hur denna mångfald av filmtyper och användningsområden, utifrån sin specifika sociala och kulturella kontext, har antagit en form av “micropolitics” som i huvudsak arbetade mot målet att naturalisera konsumtionen av olja både som energikälla och produkt.

Visa mer

Om deltagarna

Marina L. Dahlquist

Marina Dahlquist is professor in Cinema Studies. She received her PhD at Stockholm University in 2001 with a thesis titled The Invisible Seen in French Cinema before 1917. Her research interests include historical reception studies, educational an... Läs vidare

Patrick Vonderau

Professor at the Section for Cinema Studies. I have previously held positions at the University of the Arts in Berlin (2001-2004) and at Ruhr University Bochum (2004-2009). I finished my PhD in 2005 at Humboldt University Berlin. Co-founded NECS ... Läs vidare

Detaljer

Nyckelord

Filmvetenskap