Interaktiv rasism på internet, i pressen och politiken

Diskurser om invandring och flyktingar i tider av kris.

Project

Tidsperiod: 2017 – 2020

Forskningsområden
Medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning

Forskningsprojektet syftar till att skapa förståelse för hur samtida rasistiska och främlingsfientliga föreställningar formas och distribueras i offentligheten. Mer specifikt så undersöks hur rasistiska och främlingsfientliga yttringar på internet sammanhänger och relaterar till representationen av invandring och invandrare/flyktingar i ledar- och opinionsjournalistik, samt till uttalanden från politiska företrädare. Projektet bryter ny mark i studiet av rasism, då fokus riktas mot hur rasistiska diskurser formas i dialogisk interaktion mellan aktörer i tre sociala fält; (1) den allmänna offentligheten, (2) opinionsjournalistiken och (3) politiken. I tre empiriska studier undersöks hur rasistiska och främlingsfientliga föreställningar framträder i relation till samhälleliga diskussioner om invandring och invandrare/flyktingar. Vidare så undersöker projektet om och hur interaktion mellan aktörer på internet och i sociala medier bidrar till att rasistiska och främlingsfientliga yttringar normaliseras.

I den första studien undersöks hur rasistiska uppfattningar formas och sprids i relation till diskussioner om invandring/invandrare på internet och i sociala medier. Den andra studien undersöker ledar- och opinionsjournalistik i Sveriges största dagstidningar. I den tredje studien analyseras uttalanden, som rör invandring/invandrare, från politiska företrädare i riksdagspartierna, under 2015 och framåt.

Sammantaget bidrar de tre studierna med ny kunskap om hur rasistiska och främlingsfientliga uppfattningar formas och sprids i dialogiskt samspel mellan aktörer i olika sociala fält – och hur denna interaktion normaliserar rasistiska och främlingsfientliga tankegångar. Denna kunskap är särskilt viktig i förståelsen för hur rasism och främlingsfientliga tankegångar gradvis accepteras i det offentliga samtalet och på sikt kan utöva inflytande på politiskt beslutsfattande och på den generella samhällsutvecklingen.

Visa mer

Om deltagaren

Mattias Ekman

Mattias Ekman är docent i medie- och kommunikationsvetenskap och disputerade 2011 vid Stockholms universitet. Ekman är studierektor för grund- och masterutbildningarna i medie- och kommunikationsvetenskap. Ekman leder också forskningsprojketet ... Läs vidare

Detaljer