Screening Protest

televisual narratives of dissent across time, space and genre

Project

Tidsperiod: 2015 – 2018

Forskningsområden
Journalistik, Medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning

The problem of representation at the heart of contemporary societies is double-edged, with both political elites and professional journalists challenged by rebellion in politics, revolution in communication technology and blurred borders. The Screening Protest project brings together political science and media studies perspectives to explore this problem through three studies, comparing mediations of political dissent across time, space and narrative genre.

Visa mer

Om deltagarna

Karin Becker

Professor emerita, Ph.d Mass Communication,
docent i masskommunikationsforskning.
Disputerade 1977 vid Indiana University/Bloomington, USA på avhandlingen Dorothea Lange and the Documentary Tradition. Avhandlingen utgiven 1980 (Baton Rouge: Louisi... Läs vidare

Martin Karlsson

Martin Karlsson påbörjade sin forskarutbildning i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för Mediestudier hösten 2015. Martin har ett stort intresse för medier, kultur och historia, vilket bl.a. utmynnat i masteruppsatsen Strugglin... Läs vidare

Alexa Robertson

Alexa Robertson är professor i medie- och kommunikationsvetenskap och undervisar på masterprogrammet vid IMS. Hon är utbildad historiker med en filosofie kandidatexamen från Stirling och en masterexamen från L.S.E. Hon flyttade till IMS efter fler... Läs vidare

Detaljer

Mer information finns på följande url: http://www.screeningprotest.com