Den politiska kommunikationens hybridisering

Politiserade nyhetsformat och journalistikens gränser

Project

Tidsperiod: 2022 – 2024

Forskningsområden
Journalistik, Medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning

Under det senaste decenniet har digitaliseringen och ett allt mer hybridiserat medielandskap luckrat upp gränserna mellan producenter och konsumenter av nyheter, mellan professionella journalister och andra aktörer, och mellan journalistik och strategisk politisk kommunikation presenterat som "alternativa medier" eller i "fejkade” nyhetsformat. Politiska aktörer är inte längre lika beroende av de traditionella nyhetsmedierna eftersom de kan kommunicera direkt med medborgarna via partiplattformar och sociala medier. Politiska budskap kan också förpackas som ”nyheter” så att de liknar traditionell journalistik. Allt fler politiska partier utvecklar digitala mediesatsningar inför valrörelsen 2022. Initiativen kan öka intresset för politiska frågor och mobilisera väljare, men erfarenheter från andra länder visar att en stark politisering av nyhetsbegreppet också riskerar att förstärka polarisering och undergräva allmänhetens förtroende för politikens och nyhetsmediernas institutioner. Syftet med detta projekt är att utveckla kunskapen om politisk kommunikation och det förändrade nyhetsbegreppet på digitala plattformar. I projektet analyseras produktionsstrategier, innehåll och spridning av politiska budskap i nyhetsformer under den svenska valrörelsen 2022, med fokus på om detta bidrar till social och politisk polarisering. Projektet inbegriper kvantitativa och kvalitativa, digitala och analoga metoder för datainsamling och analys. Forskargruppen består av Andreas Widholm (docent i journalistik och projektledare) och Mattias Ekman (docent i medie- och kommunikationsvetenskap).

Visa mer

Om deltagarna

Mattias Ekman

Mattias Ekman är docent i medie- och kommunikationsvetenskap och disputerade 2011 vid Stockholms universitet. Mattias Ekmans forskning rör sig över två fält. Det första rör rasism och digitala medier, och syftar till att skapa förståelse för hur... Läs vidare

Andreas Widholm

Andreas Widholm is Associate Professor of journalism in the Department of Media Studies at Stockholm University, Sweden. He received his PhD from the same department in 2011. His research addresses the relationship between media, politics and cult... Läs vidare

Detaljer