Mellan Flickorna och Amorosa

Svensk filmfeminism 1968-1986

Project

Tidsperiod: 2016 – 2019

Forskningsområden
Filmvetenskap, Genusvetenskap

Beskrivning

Syftet med projektet är att bidra med ny kunskap om förhållandet mellan statsfeminism och kulturproduktion och att skänka unika insikter om samverkan mellan feministisk filmkultur och den ”kvinnovänliga” välfärdspolitik, som under 1970-talet också etablerades i Sverige. Därmed lämnar projektet ett nyskapande bidrag till aktuell internationell filmvetenskaplig forskning om filmkulturers samspel med ekonomiska och politiska drivkrafter, och till den samtida internationella genusvetenskapliga forskningen om kvinnorörelsen, genom att granska inte bara vilken slags kultur, politik och känslor som denna artikulerar, utan även hur dessa formas i samverkan med bred offentlighet och statliga institutioner.

Visa mer

Detaljer