I-Media-Cities

Project

Beskrivning

Det tvärvetenskapliga forskningsprojektet I-Media-Cities har som mål att utveckla teknik för tillgängliggörande och automatiserad annotering av kulturinstitutioners audiovisuella samlingar, och på så sätt möjliggöra forskningsinsatser från olika discipliner på den här typen av arkivmaterial. Projektet är finansierat av Horizon2020 i utlysningen ”Reflective Societies: Cultural Heritage and European Identities” med ämnesinriktningen ”Innovation ecosystems of digital cultural assets”. I-Media-Cities har som namnet antyder ”städer” som fokus och Stockholms Universitets arbetsinsats har så kallade ”stadsfilmer” från Svenska Filminstitutets samlingar i fokus. Vid projektets slut ska forskare – i första hand – och andra potentiella besökare – i andra hand – kunna se så kallade stadsfilmer och relaterat material från nio europeiska städer (varav Stockholm är en) i e-miljöer som anpassas för respektive användargrupp med avancerade sökverktyg, kontextualiserande material, och interaktiva funktioner.

Utöver stadsutveckling och arkitekturhistoria är en gemensamn tematisk nämnare i projektet filmbranschrelaterade platser såsom biografer, och i forskargruppen finns också ett intresse för det könade stadsrummet - relationen mellan stadsfilmerna, maskulinitet och femininitet.

Visa mer

Om deltagarna

Maaret Koskinen

Maaret Koskinen is professor emeritus in Cinema Studies at the Department of Media Studies, and has been visiting professor at various universities (e.g. Fulbright Fellow at Cornell). Her publications on Ingmar Bergman, authorship, intermediality,... Läs vidare

Ingrid Stigsdotter

Ingrid Stigsdotter completed her university education in the UK, but after finishing her PhD thesis at the University of Southampton in 2008 she returned to Sweden, where she has taught Film Studies and Visual Culture at several different universi... Läs vidare

Detaljer

Samarbetspartners

Cineca

Bologna, Italy

CINEMATEK

Bryssel, Belgium

Cineteca

Bologna, Italy

Det danske filminstitut

Köpenhamn, Denmark

Deutsches Filminstitut Filmmuseum

Frankfurt am Main, Germany

Filmmuseum Wien

Wien, Austria

Greek Film Archive

Aten, Spain

IBC

Bologna, Italy

IMinds

Bryssel, Belgium

Svenska Filminstitutet

Stockholm, Sweden

Universitat de Barcelona

Barcelona, Spain

University of Athens

Aten, Greece

Urban Center

Turin, Italy

Mer information finns på följande url: https://imediacities.eu/