Med fantasin mot antropocentrismen: Djur i surrealismen

Project

Tidsperiod: 2017 – 2020

Forskningsområden
Filmvetenskap

Beskrivning

Ingen beskrivningstext finns tillgänglig.

Om deltagaren

Kristoffer Noheden

Kristoffer Noheden är forskare i filmvetenskap. Han disputerade på en avhandling om surrealistisk film i efterkrigstiden vid Stockholms universitet 2015, och har en fil mag i filmvetenskap och en fil kand i kulturvetenskap från Göteborgs universit... Läs vidare

Detaljer