Amerikanisering och filmens utveckling i USAs kolonier, 1898-1919

Cinema in U.S. Colonial Territories, 1898-1919

Project

Tidsperiod: 2019 – 2022

Forskningsområden
Filmvetenskap

Beskrivning

Detta är ett interdisciplinärt arkivforskningsprojekt som kombinerar filmhistorisk forskning, kolonialhistoria, teorier kring nationsbygge och postkolonial teori. Det har som utgångspunkt att visa på vilket sätt USA, i form av dess myndigheter, distributionsbolag och enskilda individer, under perioden 1898-1919 använde distribution och visning av film för att påverka lokalbefolkningen i sina kolonier. Forskningsprojektet täcker fem geografiska områden/länder. USA erövrade i samband med det spansk-amerikanska kriget 1898 fyra forna spanska kolonier: Filippinerna, Guam, Kuba och Puerto Rico. Dessutom ingår Hawaii som gradvis annekterades av USA på 1890-talet. Jag undersöker, med ett fokus på Filippinerna, hur filmer visades och distribuerades i processen att förstärka kolonierna, skapa välvilja bland befolkningen, och amerikanisera dem.

Detta forskningsprojekt undersöker filmhistoria utifrån perspektiven filmvisning, produktion och distribution. Jag analyserar de amerikanska filmbolagens och myndigheternas strategier för att sprida filmer, och på vilka sätt de ville påverka de koloniserade ländernas kultur och samhälle. Detta forskningsprojekt innefattar också 1910-talet då Hollywoods studiosystem grundlades och blev en maktfaktor i samband med Första världskriget då USA blev den största distributören av filmer i världen. Det ger oss därmed en historisk insikt som bidrar till vår förståelse av hur Hollywoodfilmer idag distribueras och visas i stora delar av världen.

Detta projekt har inte bara en historisk relevans genom att belysa ett ännu ganska outforskat område, utan det är ett projekt som ger resonans även i dagens värld. Det pågår ständigt diskussioner om amerikaniseringen av världen, och Hollywoods dominans över vår tanke- och fantasivärld. I det ljuset kan denna historiska återspegling av ett historiskt skede där USA engagerade sig på ett nytt sätt i världspolitiken hjälpa oss att förstå dagens händelser på ett annat plan. Projektet är framförallt baserat på arkivforskning, och de primärkällor jag främst använder mig utav är rörliga bilder, dagstidningar och offentliga handlingar.

Visa mer

Om deltagaren

Nadi Tofighian

Nadi Tofighian är forskare och lektor vid Enheten för filmvetenskap vid IMS. Han har tidigare undervisat på Linnéuniversitetet, Örebro Universitet och De La Salle University Manila. År 2015-2016 genomförde han ett postdok-projekt vid Film and Medi... Läs vidare

Detaljer