Nya böcker

Filmen i försvarets tjänst: Undervisningsfilm i svensk militär utbildning 1920–1939

Film och militär träning Vilken roll spelade filmen på svenska regementen under 1900-talets första decennier? Varför började officerare att göra film till den militära utbildningen? Hur visades fil... Läs vidare

Fashion and Modernism

Art and fashion have long gone hand in hand, but it was during the modernist period that fashion first gained equal value to – and took on the same aesthetic ideals as – painting, film, photography... Läs vidare