Interaktiv rasism på internet, i pressen och politiken

Publication

Författare
Mattias Ekman

Förlag / Utgivare
Delmi Policy Brief 2021:8

Abstrakt

I följande policy brief presenteras resultat från det av Vetenskapsrådet finansierade forskningsprojektet Interaktiv rasism på internet, i pressen och politiken: Diskurser om invandring och flyktingar i tider av kris. Projektet, som leds av Mattias Ekman, docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Stockholms universitet, har syftat till att skapa förståelse för hur samtida rasistiska och främlingsfientliga föreställningar formas och sprids i den svenska offentligheten. Brief:en innefattar resultat från studier av internetoffentligheter, ledarjournalistik och yttranden från folkvalda politiker.

Visa mer

Detaljer

  • Typ:
    Vetenskaplig rapport (övrigt (populärvetenskap, debatt, mm))
  • Publicerad:
    2021
  • Förlag / Utgivare:
  • Språk:
    Svenska

Om författaren

Mattias Ekman

Mattias Ekman är docent i medie- och kommunikationsvetenskap och disputerade 2011 vid Stockholms universitet. Ekman är studierektor för grund- och masterutbildningarna i medie- och kommunikationsvetenskap. Ekman leder också forskningsprojketet ... Läs vidare

Referens

Ekman, M. (2021). Interaktiv rasism på internet, i pressen och politiken. Stockholm: Delmi Policy Brief 2021:8.