Kapitel i antologi

"I lyxens tjänst: borgerliga värderingar och ideal i den moderna tiden"

Publication

Kapitelförfattare
Paula von Wachenfeldt

Förlag / Utgivare
Carlsson Bokförlag

Detaljer

Om författaren

Paula von Wachenfeldt

Paula von Wachenfeldt is Associate Professor in Fashion Studies at Stockholm University. She is the author of several articles in the fields of fashion and cultural studies. Her research addresses, among other things, the first institutionalizati... Läs vidare

Referens

von Wachenfeldt, P. (2015). "I lyxens tjänst: borgerliga värderingar och ideal i den moderna tiden". Det svenska begäret. Sekler av lyxkonsumtion, Tallin: Carlsson Bokförlag.