Hellre fri än filmare. Filmverkstan och den fria filmens kulturpolitik

Författare
Lars Gustaf Andersson, John Sundholm

Förlag / Utgivare
Nordic Academic Press

Detaljer

Om författaren

John Sundholm

Prefekt för institutionen för mediestudier och professor i filmvetenskap. Sundholm är även verksam inom forskarutbildningen i fri konst vid Konstuniversitetet, Helsingfors och chefredaktör för open access-tidskriften Journal of Aesthetics and Cult... Läs vidare

Referens

Gustaf Andersson, L. and Sundholm, J. (2014). Hellre fri än filmare. Filmverkstan och den fria filmens kulturpolitik. Lund: Nordic Academic Press.