Hellre fri än filmare. Filmverkstan och den fria filmens kulturpolitik

Författare
Lars Gustaf Andersson, John Sundholm

Förlag / Utgivare
Nordic Academic Press

Detaljer

Om författaren

John Sundholm

Professor i filmvetenskap. Sundholm är även verksam inom forskarutbildningen i fri konst vid Konstuniversitetet, Helsingfors och chefredaktör för open access-tidskriften Journal of Aesthetics and Culture (Routledge). Sedan 2002 leder han det inter... Läs vidare

Referens

Gustaf Andersson, L. and Sundholm, J. (2014). Hellre fri än filmare. Filmverkstan och den fria filmens kulturpolitik. Lund: Nordic Academic Press.