Kapitel i antologi

Kulturjournalistik: Journalistik om kultur

Publication

Kapitelförfattare
Anna Roosvall, Andreas Widholm

Förlag / Utgivare
Institutet för mediestudier

Abstrakt

Det här kapitlet fokuserar på förändringar i kultur- bevakningen i svenska medier med utgångspunkt i två nedslagsår: 2007 och 2014. Kultur, liksom kulturjournalistik, är komplexa fenomen att studera eftersom båda definierats och praktiseras på mycket olika sätt inom olika medieinstitutioner under olika historiska perioder. I den här studien inriktar vi oss på kultur som journalistiskt tema, d.v.s. kulturens roll i journalistiken i mer generell bemärkelse. På så vis begränsar vi oss inte till material som producerats av svenska kulturredaktioner, även om en betydande del av vårt material kan betraktas som kulturjournalistik.

Visa mer

Detaljer

 • Typ:
  Kapitel i antologi (övrigt vetenskapligt)
 • Antologi:
  Journalistik i förändring: Om mediestudiers innehållsanalys 2007 och 2014
 • Publicerad:
  2016
 • Förlag / Utgivare:
 • Språk:
  Engelska

Om författarna

Anna Roosvall

Anna Roosvall got her PhD at the department for Journalism, Media and Communication, at Stockholm University in 2005. Her doctoral dissertation was about Swedish foreign news and aspects of nationality, ethnicity and gender. She was a post-doc res... Läs vidare

Andreas Widholm

Andreas Widholm is Associate Professor of journalism in the Department of Media Studies (IMS) at Stockholm University, Sweden. His research addresses the relationship between media, politics and culture with a particular focus on journalism and so... Läs vidare

Referens

Roosvall, A. and Widholm, A. (2016). Kulturjournalistik: Journalistik om kultur. In: L. Truedson, ed., Journalistik i förändring: Om mediestudiers innehållsanalys 2007 och 2014, Stockholm: Institutet för mediestudier.