Avhandlingar

Publicerad Titel Författare
2011 Europe in Transition: Transnational Television News and European Identity Andreas Widholm
2011 Den globala rättviserörelsen i svenska medier: Hegemoniska formationer i relationen mellan journalistik och kapitalism Mattias Ekman
2011 Lokalradio och kommersiell radio 1975−2010: En mediehistorisk studie av produktion och konkurrens Michael Forsman
2011 The Limits of the New Public Diplomacy: Strategic communication and evaluation at the U.S. State Department, Foreign & Commonwealth Office, British Council, Swedish Foreign Ministry and Swedish Institute James Pamment
2010 Självmord och Internet: Kommunikation om ett livsfarligt ämne Michael Westerlund
2009 Framing the Feature Film: Multi-Reel Feature Film and American Film Culture in the 1910s Joel Frykholm
2009 Mellan lag och moral: Civil olydnad och militanta veganer i fyra svenska dagstidningar åren omkring millennieskiftet Yvonne Andersson
2008 Media Crisis Decision Making: A Case Study of SR (Swedish Radio), SVT (Swedish Television) and TV4 Eva-Karin Olsson
2008 Klasstolkningar: En receptionsanalys av hur klassaspekter uppfattas i Tre kärlekar, Falcon Crest och TV-nyheter Sven Ross
2008 British Audiences and Approaches to European Cinema: Four Case Studies of Responses to French and Swedish Film in the UK Today Ingrid Stigsdotter
2008 Nazityskland i populärkulturen: Minne, myt, medier Eva Kingsepp
2008 Culture and transmission: The technological and cultural reach of international syndicated radio Lars Lundgren
2007 Staten är vår herde god: Representationer av annorlundahet och ordning i fyra svenska trettiotalstidningar Merja Ellefson
2007 Den medierade konsten: Scenen, samtalet, samhället Anna Orrghen
2006 Främmande sidor: Främlingskap och nationell gemenskap i fyra svenska dagstidningar efter 1945 Gunilla Hultén
2005 Skilda medievärldar: Lokal offentlighet och lokala medier i Stockholm Gunnar Nygren
2005 Amerikafantasier: Kön, medier och visualitet i svenska reseskildringar från USA 1945-63. Amanda Lagerkvist
2005 Utrikesjournalistikens antropologi: Nationalitet, etnicitet och kön i svenska tidningar Anna Roosvall
2004 Två drömspel: Från Strindbergs modernism till Potters television Staffan Ericson
2003 Taking to the Street: Photojournalism and Democratization in Barcelona 1970-1979 Maria Nilsson