Studentlitteratur

Din sökning gav 8 träffar

Källkritik! Journalistik i lögnens tid

Av Sigurd Allern, Ester Pollack

Boken första två kapitel diskuterar nyhetsmediernas betydelse som informationskälla och roll som ”historiens kladdbok”. Vi pekar på olika former fö... Läs vidare

Kulturjournalistik

Av Kristina Riegert, Anna Roosvall, Andreas Widholm

I detta kapitel går vi igenom forskning på kulturjournalistikens område; undersökningar av kulturjournalistiken i stort såväl som studier av enski... Läs vidare

Journalistik och mångfald

Av Gunilla Hultén

I decennier har mediers roll och ansvar i mångetniska samhällen uppmärksammats, debatterats och kritiserats. Kritiken har främst handlat om att med... Läs vidare

Paternalism, samhällsgranskning och filantropi

Av Magnus Danielson

Hur mår egentligen det svenska välfärdssamhället? Befinner det sig i en nedåtgående spiral med en havererad bostadspolitik, allvarliga sociala prob... Läs vidare