http://imediacities.eu

Din sökning gav 1 träff

Approaches to urban representations on film: a research overview

Av Maaret Koskinen, Ingrid Stigsdotter

I-Media-Cities, lett av Ingrid Stigsdotter, är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt vars mål är att utveckla teknik för tillgängliggörande och a... Läs vidare