Ämne: Rudi Gernreich

Publikationer

År Titel Typ Författare
2019 Fearless Fashion Artikel i tidskrift Elizabeth Castaldo Lundén