Ämne: Historisk jämförelse

Publikationer

År Titel Typ Författare
2020 Brottslighet och namnpublicering Kapitel i antologi Ester Pollack