Ämne: Amerikansk film

Profiler

Projekt

Titel Tidsperiod Deltagare
Amerikanisering och filmens utveckling i USAs kolonier, 1898-1919 2019 - 2021 Nadi Tofighian