Ämne: Public service

Profiler

Böcker

Projekt

Titel Tidsperiod Deltagare
Demokratins drivkrafter 2015 - 2017 Eva Blomberg, Ainur Elmgren, Janne Holmén, Petri Karonen, Anu Koivunen, Henrik Meinander, Torbjörn Nilsson, Jari Ojala, Matti Roitto, Oula Silvennoinen, Kjell Östberg

Publikationer

År Titel Typ Författare
2018 Bortom nationella medieoffentligheter... Kapitel i antologi Anu Koivunen
2017 #Sipilägate and the break-up of the p... Artikel i tidskrift Anu Koivunen
2014 Channelling diversity in Swedish publ... Vetenskaplig rapport Gunilla Hultén
2013 A Matter of Quality Kapitel i antologi Tove Thorslund