Ämne: Sverige

Böcker

Projekt

Titel Tidsperiod Deltagare
Demokratins drivkrafter 2015 - 2017 Eva Blomberg, Ainur Elmgren, Janne Holmén, Petri Karonen, Anu Koivunen, Henrik Meinander, Torbjörn Nilsson, Jari Ojala, Matti Roitto, Oula Silvennoinen, Kjell Östberg

Publikationer

År Titel Typ Författare
2021 Bondhustrun blir husmoder och gör ren... Kapitel i antologi Marie Tengroth Ulväng
2018 Bortom nationella medieoffentligheter... Kapitel i antologi Anu Koivunen
2016 Ryska grymheter och svensk judefara Vetenskaplig rapport Gunilla Hultén
2009 Pressing the centre of attention Kapitel i antologi Kristina Widestedt