Ämne: Aesthetics

Profiler

Böcker

Projekt

Titel Tidsperiod Deltagare
Hush! The Aesthetics of Silence in Early Sound Film (c. 1927–1934) 2016 - 2018 Daniel Wiegand

Publikationer

År Titel Typ Författare
2022 Leonora Carrington Kapitel i antologi Kristoffer Noheden
2016 'Edison’s Ideal' and the Visual Techn... Kapitel i antologi Gert Jan Harkema, Amanda du Preez