Ämne: Film Sound

Profiler

Projekt

Titel Tidsperiod Deltagare
Hush! The Aesthetics of Silence in Early Sound Film (c. 1927–1934) 2016 - 2018 Daniel Wiegand

Publikationer

År Titel Typ Författare
2020 Reverberations of a Conflicted Past Kapitel i antologi Malin Wahlberg