Ämne: Urban Space

Projekt

Titel Tidsperiod Deltagare
“Cosmopolitanism from the Margins" 2013 - 2017 Miyase Christensen, Andre Jansson, Tindra Thor

Publikationer

År Titel Typ Författare
2009 The Future Gaze Artikel i tidskrift André Jansson, Amanda Lagerkvist