Ämne: TV-fiktion

Publikationer

År Titel Typ Författare
1988 Samhällsklasser i TV-fiktion Vetenskaplig rapport Sven Ross