Ämne: Kvinnor och film

Böcker

Projekt

Titel Tidsperiod Deltagare
Kvinnor i svensk film 2018 - 2020 Maria Jansson, Frantzeska Papadopoulou, Ingrid Stigsdotter, Louise Wallenberg

Publikationer

År Titel Typ Författare
2017 WFP: Isabel Acuña Artikel i tidskrift Nadi Tofighian