Ämne: post-broadcasting

Projekt

Titel Tidsperiod Deltagare
Demokratins drivkrafter 2015 - 2017 Eva Blomberg, Ainur Elmgren, Janne Holmén, Petri Karonen, Anu Koivunen, Henrik Meinander, Torbjörn Nilsson, Jari Ojala, Matti Roitto, Oula Silvennoinen, Kjell Östberg

Publikationer

År Titel Typ Författare
2018 Bortom nationella medieoffentligheter... Kapitel i antologi Anu Koivunen